Конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 на заміщення вакантної посади

Наукового співробітника у відділпроблем екологічної безпекиза спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

 

Перелік документів що додаються на конкурс:

1.     заява на ім’я директора щодо участі у конкурсі;

2.     автобіографія;

3.     анкета наукового працівника;

4.     копії документів (завірені відділом кадрів) про вищу освіту, вчене звання.

5.     відгук про наукову діяльність;

6.     перелік наукових праць (у випадку великої кількості наукових праць додатково надається перелік найбільш вагомих наукових праць за останні три роки).

Документи подавати ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

 

Термін подачі документів: 01.08.2015 р.- 01.09.2015 р.

Конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

 

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

 

на заміщення вакантної посади

 

Молодшого наукового співробітника у відділ спеціальної металогенії за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека

 

Перелік документів що додаються на конкурс:

1.     заява на ім’я директора щодо участі у конкурсі;

2.     автобіографія;

3.     анкета наукового працівника;

4.     копії документів (завірені відділом кадрів) про вищу освіту, вчене звання.

5.     відгук про наукову діяльність;

6.  перелік наукових праць (у випадку великої кількості наукових праць додатково надається перелік найбільш вагомих наукових праць за останні три роки).

Документи подавати ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

 

Термін подачі документів: 01.08.2015 р.- 01.09.2015 р.

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ 2015

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища

Національної академії наук України»

 

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ

ДО ДОКТОРАНТУРИ

за спеціальностями:

21.06.01–екологічна безпека (технічні науки, геологічні науки) – на умовах контракту;                                 

21.02.03 – цивільний захист (технічні науки) – на умовах контракту;

04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин (геологічні науки) – на умовах контракту.

 

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора ДУ «ІГНC НАН України» такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список   опублікованих   наукових   праць   і   винаходів. Розгорнутий план дисертаційної роботи наукового ступеня доктора наук;

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-о;

5) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (особи, які здобули відповідний диплом за кордоном, - копію нострифікованого диплома);

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи подавати ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

 

Термін подачі документів: з 01.09.2015р. до 10.09.2015 р.

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ 2015

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища

Національної академії наук України»

 

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ

 ДО АСПІРАНТУРИ

 за спеціальностями:

21.06.01–екологічна безпека(технічні науки, геологічні науки)на умовах контракту;                                 

21.02.03 – цивільний захист (технічні науки) – за рахунок коштів Державного бюджету України та на умовах контракту;

04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин (геологічні науки) – на умовах контракту

 

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора ДУ «ІГНC НАН України» такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список   опублікованих   наукових   праць   і   винаходів. Аспіранти,  які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають  наукові  доповіді  (реферати)  з  обраної  ними  наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-о;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням  одержаної  кваліфікації  спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення  про  складання  кандидатських   іспитів   (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи подавати ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

 

Термін подачі документів: з 01.09.2015р. до 10.09.2015 р.

Еколого-геохімічний семінар «Природний сорбційний бар’єр на етапі пасивного контролю площадки комплексу «ВЕКТОР»

Сьогодні в нашому Інституті відбувся еколого-геохімічний семінар «Природний сорбційний бар’єр на етапі пасивного контролю площадки комплексу «ВЕКТОР»

Доповідач: заступник директора з наукової роботи к.г.-м.н. Ольховик Ю.О.
   

 

Дочірні категорії