Міжнародна діяльність

Участь Інституту в міжнародних проектах:

 • Пошук та вивчення нового типу неземної речовини (проект INTAS);
 • Поведінка тритію в глинистих мінералах і їх використання для захоронення РАВ (проект INTAS);
 • Дослідження стійкості та взаємодії матеріалів з археологічних пам'яток України (проект МАГАТЕ 15.09.1999 - 31.03.2004 р.);
 • Збір і аналіз інформації та даних, пов'язаних з забрудненням водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС (проект GRS, Німеччина);
 • Локалізовані радіоактивні відходи і стратегія поводження з ними (проект GRS-IPSN, Німеччина — Франція 23.02.1999 - 22.02.2002 р.);
 • Урбанізоване середовище і контрзаходи (проект GRS-IPSN, Німеччина — Франція 23.02.1999 - 22.02.2002 р.);
 • Мас-спектрометрія промислових аерозолів України (проект УНТЦ);
 • Хронологія пам’ятників скіфських культур Євразії (проект INTAS);
 • Розробка методів вимірювання радону і застосування їх для оцінки потенціалу радонової небезпеки (проект УНТЦ 12.09.2001 - 28.02.2005 р.);
 • Mysterite — the most probably cometary material among meteorites (фонд фундаментальних досліджень Німеччини 01.04.2001 - 01.04.2003 р.);
 • Накопичення тритію в філосилікатах та мінеральних сумішах для захисту навколишнього середовища (проект INTAS 05.2002 - 05.2003 р.);
 • Розподіл ізотопів вуглецю в лісових екосистемах Чорнобильської зони відчуження (проек CRDF 01.12.2003 - 01.06.2006 р.);
 • Визначення параметрів глин, що набрякають, придатних як бар’єрний матеріал для сховища РАВ геологічного типу на Україні, і розробка концепції їх використання (проект МАГАТЕ 03.2006 - 03.2007 р.).

Наукове співробітництво з іноземними установами здійснювалось через виконання деяких міжнародних проектів, завдяки одержаним індивідуальним грантам, в рамках двосторонніх угод про співробітництво між установами СНД, а також прямих зв'язків з іноземними установами.

У 2007 році Інститут є виконавцем і співвиконавцем 3-х міжнародних проектів та 2-х індивідуальних грантів. Всі проекти виконуються за основним науковим напрямом діяльності Інституту — "техногенно–екологічна безпека".

Росія

Акад. НАН України і чл.-кор. РАН Є.О. Куліш проводив спільні дослідження з:

 • Інститутом гірничої справи ДСВ РАН (Росія, м. Хабаровськ) за темою "Дослідження з проблем комплексного використання мінеральної сировини". Вид співробітництва: міжакадемічне на базі довгострокових угод;
 • геологічним факультетом Ростовського університету (Росія, м. Ростов-на-Дону) за темою "Вивчення докембрію Ростовського виступу і метаморфічних комплексів Північного Кавказу". Вид співробітництва: прямі наукові зв'язки.

Данія

В рамках міжнародного співробітництва проведено спільні датсько-українські наукові дослідження з розробки і використання бета-спектрометра підвищеної стабільності і надійності "ICEL-1" для виміру концентрації радіоізотопів тритію, радіовуглецю та радону (М.М. Ковалюх, В.В. Скрипкін та ін.).

США

Старший науковий співробітник Лисенко О.Б. співпрацювала з Північно-Західним університетом США (м. Чикаго) з проблеми вивчення ізотопних зміщень біогенних елементів еритроцитів у людей похилого віку та з Інститутом океанології Російської АН з проблеми вивчення амінокислотного спектру донних відкладів.

Республіка Корея

У 2007 році Інститутом було підписано Меморандум про договір з технічного співробітництва з Корейським Науково-дослідним Інститутом атомної енергетики (KAERI, Daejeon) в рамках Угоди між КМ України і Урядом Республіки Корея про співробітництво з використання ядерної енергії в мирних цілях.

МАГАТЕ

Старший науковий співробітник Злобенко Б.П. є членом міжнароднї спілки радіоекологів та постійним представником України в EMRAS проекті МАГАТЕ.