Відбулися громадські слухання щодо проекту рішення ДІЯРУ про продовження терміну експлуатації енергоблока №2 ЮУАЕС (2)

25 листопада в місті-супутнику Южно-Української атомної електростанції пройшли громадські слухання, організовані Державною інспекцією ядерного регулювання України (ДІЯРУ) щодо проекту рішення про продовження терміну експлуатації енергоблока №2 ЮУАЕС. У заході взяли участь представники ДІЯРУ на чолі з головою Сергієм Божко, Національної атомної енергогенеруючої компанії «Енергоатом» з президентом Юрієм Недашковським, провідні фахівці ВП «Южно-Українська АЕС» на чолі з генеральним директором Володимиром Лісніченком, експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки, делегації Українського ядерного товариства, Національного екологічного центру України, Українського ядерного форуму, Молодіжної енергетичної спільноти, а також районів і міст зони спостереження атомної станції – з Братського, Арбузинського, Вознесенського, Первомайського, Доманівського та м.Южноукраїнська – всього 583 особи. Учасниками слухань були також представники 18 центральних і регіональних засобів масової інформації.

Відбулися громадські слухання щодо проекту рішення ДІЯРУ про продовження терміну експлуатації енергоблока №2 ЮУАЕС

Джерело: Офіційний сайт Южно-Українського енергокомплексу

Президент НАЕК «Енергоатом» Юрій Недашковський у своїй доповіді зазначив: «Сьогодні, у непростій політичній та економічній ситуації, в умовах фактичної війни на сході країни, в умовах зниження виробництва від інших джерел електроенергії, атомна енергетика України забезпечує надійне постачання електричної енергії споживачам. Наразі частина електроенергії від атомних електростанцій у загальному виробництві в Україні складає більш ніж 55%. Збереження цієї частки атомної енергетики в енергетичному балансі є необхідною передумовою для зміцнення нашої енергетичної незалежності в умовах обмеженості та високих світових цін на енергоресурси.

Світовий досвід свідчить, що продовження проектних строків експлуатації енергоблоків АЕС є з одного боку необхідним кроком з огляду його економічної доцільності, з іншого – повністю обґрунтованим рішенням з точки зору забезпечення необхідного рівня безпеки.

Згідно з даними МАГАТЕ наразі з 441 діючих реакторів АЕС у світі майже половина експлуатується у понадпроектний строк (більше 30 років – 218, з них більше 40 років – 58 енергоблоків). При цьому 112 енергоблоків готуються до продовження експлуатації.

Виходячи з міжнародних зобов’язань України та вимог оновленої Енергетичної стратегії  України на період до 2030 року,  головним завданням  ДП НАЕК «Енергоатом», як оператора всіх діючих АЕС, є забезпечення високого рівня безпеки енергоблоків у проектний та понад проектний строк їх експлуатації.

Задовільний рівень безпеки енергоблоків українських АЕС підтверджено місіями міжнародних організацій, таких як ВАО АЕС та МАГАТЕ.

Компанія сконцентрувала всі зусилля і ресурси, в тому числі і фінансові, для виконання необхідного обсягу робіт і заходів з підвищення безпеки та продовження терміну експлуатації зазначеного енергоблоку. Як результат, на енергоблоці №2 реалізовано у погоджених з Держатомрегулювання обсягах заходи з підвищення безпеки та виконані всі необхідні інжинірингові роботи з оцінки технічного стану обладнання,  роботи з переоцінки безпеки.

Всі заходи, що забезпечують суттєве підвищення безпеки виконані, в тому числі «постфукусімські». Враховуючи те, що досягнуті значення критеріїв безпеки значно поліпшені відносно встановлених нормативними документами та кращі ніж на момент прийняття рішення щодо продовження строку експлуатації енергоблока №1, деякі некритичні заходи за погодженням з Держатомрегулювання будуть завершені в наступний ППР.

Такий підхід дозволить оптимально спланувати витрати Компанії та своєчасно включити блок в енергосистему України для проходження осінньо-зимового максимуму 2015-2016 рр.».

Тему продовжив генеральний директор ЮУАЕС Володимир Лісніченко. У своїй доповіді він зупинився на комплексі організаційно-технічних заходів, які колектив станції реалізував і продовжує реалізовувати в рамках продовження.

Основним документом, на підставі якого прийматиметься рішення щодо можливості продовження терміну експлуатації  другого енергоблока ЮУАЕС, є Звіт з періодичної переоцінки безпеки (ЗППБ). Документ включає аналіз впливу на безпеку енергоблока проведених модифікацій, старіння обладнання та будівельних конструкцій, порушень у роботі енергоблока, змін технологічних параметрів, техногенних і природних зовнішніх впливів і складається з 14 глав. У ЗППБ експлуатуюча організація обґрунтувала можливість безпечної експлуатації енергоблока в період до 31 грудня 2025 року за умови виконання комплексу заходів з підвищення безпеки в погоджених ДІЯРУ обсягах і в терміни, встановлені графіком реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки (КзПБ) і своєчасного виконання заходів Програми управління старінням. Звіт вже пройшов державну експертизу.

Володимир Лісніченко озвучив висновки розділу «Комплексний аналіз безпеки» стосовно можливості подальшої експлуатації енергоблока, які свідчать, що стан обладнання другого блока відповідає встановленим діючим нормам і правилам ядерної та радіаційної безпеки. Він зазначив, що значення такого критерію як частота ушкодження активної зони (одного з основних показників безпеки) на блоці №2 з 2011 року покращилось майже в 2 рази і складає менше 10-4 1/рік, а частота граничного аварійного викиду радіоактивних речовин у природне довкілля – менше 10-5 1/рік. Заплановані ЮУАЕС технічні та організаційні заходи на наступні роки дозволять і надалі покращувати показники безпеки.

Для забезпечення безпечної експлуатації другого южно-українського енергоблока в надпроектний період серед основних виконано також роботи з оцінки технічного стану обладнання, трубопроводів, будівель і споруд. Усі рішення щодо продовження терміну експлуатації погоджено. Новопризначений термін експлуатації для елементів реактора (корпус, верхній блок, внутрішньокорпусні пристрої, опорні елементи) визначено до 2025-2035 рр., для обладнання 1 контуру – до 12.05.2035 р., для будівлі реакторного відділення – до 31.12.2043 р., для кабельної продукції – до 2019-2033 рр., для турбогенератора – до 31.12.2025 р., для шахти реактора – до 31.12.2065 р. тощо.

У своїй доповіді генеральний директор Южно-Української АЕС повідомив, що роботи з підвищення безпеки, модернізації, реконструкції та технічного переоснащення енергоблока №2 ВП ЮУАЕС виконуються в рамках діючих програм підвищення безпеки, у тому числі галузевих – програм із заміни обладнання, що виробило ресурс, а також програм з приведення його у відповідність вимогам нових правил і норм у атомній енергетиці.

Керівник підприємства також коротко зупинився на виконанні АЕС радіаційного контролю навколишнього середовища, забезпеченні аварійної готовності, поводженні з радіоактивними відходами, соціальних аспектах і на Оцінці впливу на навколишнє середовище (ОВНС). У цьому розділі, зокрема, було сказано, що ОВНС виконано з метою встановлення екологічної прийнятності запланованої діяльності з продовження експлуатації енергоблоків ВП ЮУАЕС з ініціативи ДП НАЕК «Енергоатом». Матеріали згаданого документа проходять державну екологічну експертизу. З ними можна ознайомитися на офіційному сайті ВП ЮУАЕС.

У процесі громадських слухань щодо проекту рішення ДІЯРУ про продовження експлуатації другого енергоблока Южно-Української АЕС звучали думки як прибічників атомної енергетики, так і її противників. Представники «зелених» і екологи традиційно емоційно закликали не давати друге життя «мільйоннику» за жодних умов і не будувати на майданчику ЮУАЕС нові атомні потужності. Їх опонентами виступали люди, чиє життя давно пов’язане з атомною енергетикою. Наприклад, представник Українського ядерного товариства Володимир Коровкін підтримав продовження безпечної роботи другого «мільйонника» та зазначив, що 30-річний термін його роботи суто консервативний, тому що за часів проектування реакторної установки ще не було достатнього досвіду щодо впливу нейтронного потоку на процес старіння корпусної сталі та зварних з’єднань. «З доповіді генерального директора станції зрозуміло, що обладнання ще має достатній запас для того, аби фахівці були впевнені в міцності металу під час подальшої експлуатації», – підсумував Володимир Коровкін. Він також резюмував, що виконані заходи, що підвищують безпеку блока, цілком відповідають тим роботам, які реалізовувалися під час продовження експлуатації на аналогічних установках.

Під час громадських слухань також прозвучав цілий блок пропозицій і зауважень присутніх. Вони торкалися питань підвищення охолоджувальної здатності Ташлицького ставка-охолоджувача, оздоровлення річки Південний Буг, реалізації програм енергоефективності та енергозбереження, будівництва 4-го енергоблока ЮУАЕС, маневреного режиму атомної станції, а також соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає в 30-км зоні спостереження АЕС. Жодне з питань не було залишене без уваги, на всі було дано вичерпні відповіді.

Підбиваючи підсумки слухань, голова ДІЯРУ Сергій Божко підкреслив: «Ми провели повноцінну оцінку ядерної та радіаційної безпеки енергоблока №2 перед його продовженням, і ми вважаємо, що термін його експлуатації може бути продовжено». Він також заявив, що висновки Міністерства екології щодо оцінки впливу на навколишнє середовище буде надано Держінспекції до 7 грудня. Цього дня відбудеться засідання колегії Держатомрегулювання, на якому буде прийнято остаточне рішення щодо можливості подальшої експлуатації ЮУАЕС-2.