Подяка Інституту від захисників вітчизни

26 січня 2015 року співробітники нашого Інституту прийняли участь у міжнародному круглому столі

Київ, 26 січня 2015 року: Міжнародний круглий стіл щодо аварійної готовності та реагування в атомній енергетиці

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція

«ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ  НА  ДОВКІЛЛЯ. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  ОЧИСТКИ ПРОМВИКИДІВ, ЗВОРОТНИХ ВОД, ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ»

з 15 по 19 вересня 2014 року

 

ХІХ Міжнародна науково-практична конференція

«ОЦІНКА ТЕХНОГЕННОГО ВПЛИВУ  НА  ДОВКІЛЛЯ. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ  ОЧИСТКИ ПРОМВИКИДІВ, ЗВОРОТНИХ ВОД, ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ»Державною установою «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» з 15 по 19 вересня 2014 року планується проведення ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції «Оцінка техногенного впливу на довкілля. Нові технології очистки промвикидів, зворотних вод, переробки відходів». Даний захід спланований на:

  • ознайомлення учасників з практичними розробками в галузі екологічної безпеки;

  • презентації розробок потенційним замовникам;

  • розгляд змін у дозвільній системі природокористування;

  • обмін досвідом екологів-практиків та науковців.

 

На сьогодні це один з найтрадиційніших заходів в Україні з даного напрямку. Взагалі у роботі І - ХVІІІ конференцій прийняли участь представники 20 областей України та 9 країн світу. Щорічно за результатами роботи конференції укладаються контракти на проектні, науково-дослідні та будівельні роботи.

Конференцію заплановано провести на базі оздоровчого комплексу ПАТ «Укртатнафта», розташованому у заповідному куточку Полтавщини, на березі річки Псел, поблизу міста Кременчука.

Напрями роботи та умови участі у конференції викладені у інформаційному повідомлені.

Виходячи з державного значення проблем, що будуть розглянуті, запрошуємо відповідних фахівців прийняти участь у роботі ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції.

 

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України»

 

 КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ

 ДО АСПІРАНТУРИ

за спеціальностями:

21.06.01 – екологічна безпека;                                 

21.02.03 – цивільний захист

 

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора ДУ «ІГНС НАН України» такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають  наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 286-у;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном,  -  копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи подавати ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

 

Термін подачі документів: 01.06.2014 р.- 10.09.2014 р.

Про призначення директора Інституту

На підставі постанови Президії НАН України від 26.03.2014 №77 призначено чл.-кор. НАН України Лисиченка Георгія Віталійовича директором Інституту терміном на два роки.

Дочірні категорії