26 -27 лютого 2014 року, в місті Клуж-Напока (Румунія) в рамках програми НАТО «Наука за ради миру і безпеки» взяв старт екологічний проект №984440 між Румунією та Україною на тему «Модель для прогнозування та запобігання можливих катастрофічних наслідків

Проект Румунія - Україна – НАТО

 

         26 -27 лютого 2014 року, в місті Клуж-Напока (Румунія) в рамках програми НАТО «Наука за ради миру і безпеки» взяв старт екологічний проект №984440 між Румунією та Україною на тему «Модельдля прогнозування тазапобіганняможливихкатастрофічнихнаслідків від  токсичногозабруднення з вододілурічки Тиса». Румунія бере участь у проекті в якості члена НАТО,  Україна - як країна - партнер.  

            Важливо підкреслити  що це перший проект НАТО з Україною, що розпочатий після переформування уряду України, що свідчить про підтримку нашої країни цією впливовою міжнародною організацією.

            Загальна мета проекту полягає у створенні єдиної системи моніторингу для прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій, узгоджені спільних форматів щодо  обміну інформацією та координації   дій для запобігання забруднення транскордонних річок Румунії та України.

            Результати проекту полягатимуть в: розробці уніфікованої  методології інвентаризації джерел забруднення води; узгодженні вимог до  відбору та аналізу проб води та донних відкладень;  розробці  методів комплексного оцінювання дії  токсикантів, які представляють ризик для людини і водних екосистем; розширення наявної системи  гідроекологічного моніторингу, шляхом введення нових знань за ключовими специфічними забруднюючими речовинами, які в даний час не контролюється; вдосконаленні  методології з ідентифікації джерел забруднення в надзвичайних ситуаціях.             Ця система буде впроваджена у верхньому басейні річки Тиса, що дозволить суттєво поліпшити ефективність управління транскордонними водними ресурсами. Проект сприятиме зміцненню відносин та співробітництву між науковими установами та органами державної влади обох країн.
           Проект виконуватиметься впродовж трьох років. Основні дослідження будуть здійснюватись науковцями Університету «Бабеш-Боляй», Румунія (м. Клуж-Напока) та Інституту геохімії навколишнього середовища  Академії наук України (м Київ).     До участі в проекті залучені  відповідні служби системи державного управління обох країн та їх територіальні підрозділи: з надзвичайних ситуацій, екологічної безпеки, гідрометеорології.   З української сторони це: Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), Український гідрометеорологічний центр, Центральна геофізична обсерваторія; Управління ДСНС України у Закарпатській області, Державна екологічна інспекція у Закарпатській області; Закарпатський обласний центр з гідрометеорології. 

             Румунія і Україна вже співпрацювала в рамках Меморандуму про порозуміння «У напрямку підготовки Плану управління басейном річки Тиса з метою підтримки сталого розвитку регіону», який був підписаний у грудні 2004 року робочою групою Міжнародної комісії із захисту р. Дунай (МКЗД). Для р. Тиса був розроблений План інтегрованого управління басейном річки Тиса, який  був підтриманий главами делегацій країн басейну ріки Тиса 10 грудня 2010 року та під час другої міністерської зустрічі Міжнародної комісії із захисту ріки Дунай 16 лютого 2011 (Угорщини, Румунії, Республіки Сербії, Словацької Республіки та України). Результатом цієї роботи було створення системи  гідрологічного моніторингу для прогнозування повеней. Зазначений вище проект значно розширює задачі моніторингу  за рахунок введення нової інформації про басейну річки, що стосуються  специфічних забруднюючих речовин, вивчення  механізмів їх  транспортування  у водоймі та створення моделі для оцінки і прогнозування змін в системі водопостачання у випадку можливих сценаріїв надзвичайних ситуацій. Ця система допоможе владі Румунії та України отримати об’єктивну  інформацію про стан водойми з метою встановлення спільних дій, спрямованих на усунення негативних екологічних та надзвичайних ситуацій. Розроблені методики і моделі можуть бути застосовані до інших басейнів транскордонних річок між Румунією та Україною, в якості внеску до вирішення проблемних водних питань і запобігання виникнення конфліктів.

            Координатори  Проекту :

-       з боку Румунії - доктор Михайло Семен – директор проекту, факультет екології та інженерних наук Університету «Бабеш-Боляй»; доктор  Вірджинія Коман –співдиректор проекту,  Інституту хімічних досліджень ім. Ралука Ріпан того ж  університету;

-       з боку України – член-кореспондент НАН України, професор  Лисиченко Георгій – директор проекту;  в.о директора Інституту геохімії навколишнього середовища НАН України; кандидат хімічних наук Герцюк Модест –співдиректор проекту, завідувач лабораторією того ж інституту.

            Консультантом проекту призначений радник НАТО, доктор Ярослав Слободнік, директор Інституту Екології Словацької республіки.

            Отримані в процесі виконання проекту результати   будуть поширені серед місцевого населення по обидва боки  кордону. Планується провести три міжнародні семінари під егідою НАТО  «Наука заради миру і безпеки»), за участю представників усіх зацікавлених сторін з боку наукового співтовариства, органів влади тощо. Інформація буде постійно доступна в Інтернеті, на сайті проекту ( українською, румунською та англійською мовами).

 

 

 Публікація про ці події у Румунській пресі (див Нижче):

 http://www.cotidiantr.ro/proiect-romania-ucraina-nato-la-cluj-72114.php#.Uw4KzYP8tzQ

ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України" висловлює співчуття сім`ям загиблих, що полягли за демократію та свободу України.

Дочірні категорії