ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України" (ІГНС) — провідна наукова установа країни в галузі екологічної та радіаційної безпеки, що має світове визнання та тісно співпрацює з багатьма науковими центрами в Україні та за кордоном.

Інститут є правонаступником Державного наукового центру радіогеохімії навколишнього середовища, створеного в 1996 р. на базі Відділення радіогеохімії навколишнього середовища та Відділення металогенії Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України. З 2004 р. Інститут входить до складу  відділення ядерної фізики та енергетики НАН України.  В Інституті проводяться фундаментальні та прикладні дослідження за такими основними науковими напрямами:

 1. Геохімія, радіогеохімія та космохімія;
 2. Техногенно-екологічна безпека;
 3. Рудоутворення і мінерагенія;
 4. Науковий супровід ядерного паливного циклу;
 5. Математичне моделювання та прогнозуваня  природно-техногенних процесів;
 6. Приладобудування в галузі ядерної, радіаційної та екологічної безпеки.

У структурі Інституту є 6 наукових відділів та одне відділення з трьома лабораторіями.

Колектив Інституту налічує близько 200 осіб, серед яких є 16 докторів (в т.ч. 3 члени-кореспонденти НАН України) та 45 кандидатів наук.

При Інституті діють:

 • три госпрозрахункові підприємства: Київське науково-виробниче об'єднання "Екологічні технології та нормативи", Державне мале науково-виробниче підприємство "Відродження" та ДП "Екоінформ";
 • дві спеціалізовані вчені ради з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата геологічних наук, а також докторантура та аспірантура;
 • Міжвідомча наукова рада з проблем поводження з радіоактивними відходами (РАВ) при Президії НАН України та Комітет з метеоритів при Відділенні наук про Землю Президії НАН України;
 • науково-просвітницька громадська організація Українське відділення міжнародної спілки "Екологія людини";
 • філія кафедри екології Національного авіаційного університету МОН України;
 • кафедра екології спільна з Інститутом землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті;
 • Центр колективного користування унікальними науковими приладами НАН України "Мінералого-геохімічні дослідження".

Інститут має державну ліцензію на проведення геологічних, гідрогеологічних, інженерно-геологічних, еколого-геологічних і лабораторних робіт.

Лабораторна база Інституту має державну акредитацію. Вона включає комплекс аналітичної апаратури для аналізу токсичних, важких і радіоактивних елементів. Радіогеохімічна та біогеохімічна лабораторії мають державну акредитацію.

З 2000 р. видає Збірник наукових праць ДУ "ІГНС НАН України" (два випуски на рік), який є фаховим виданням і внесений до переліку ВАК України — геологічні науки.

З 2010 р. видає науковий збірник "Техногенно-екологічна безпека та цивільний захист".

Інститут є провідною науковою організацією в Україні з проблем поводження з радіоактивними відходами та реабілітації забруднених територій. Координаційна діяльність з цих проблем здійснюється за Комплексною програмою поводження з радіоактивними відходами.

Очолює Інститут член-корреспондент НАН України, доктор технічних наук Лисиченко Георгій Віталійович.

 


Контактна інформація