Наукова діяльніcть

Найбільш важливі наукові та науково-практичні результати, що отримані за останні роки:

 • знайдено і вивчено нові типи космічної речовини;
  • розроблено геохімічний метод встановлення взаємозв’язку вод підземних горизонтів за розподілом природних ізотопів вуглецю, водню, кисню, урану;
  • досліджено еволюцію уранового рудоутворення в докембрії Українського щита та обґрунтовано можливість виявлення на території щита багатих і комплексних уранових руд;
  • отримано оцінки екологічних ризиків від наслідків Чорнобильської катастрофи та запропоновано стратегічні рішення щодо подальшої мінімізації екологічних наслідків катастрофи;
  • виявлено ефект біодеструкції опроміненого реакторного графіту;
  • розроблено мінералоподібні композиційні матеріали для іммобілізації і надійної ізоляції від біосфери найбільш високотоксичних довго існуючих радіоактивних відходів;
  • вивчено корозійну стійкість археологічних артефактів (виробів із скла, міді, бронзи) як аналогів сучасних матеріалів, які будуть використовуватися при геологічному захороненні РАВ;
  • встановлено механізми дезактивації техногенних і природних об’єктів, механізми природного самоочищення екосистем, моделі прогнозування радіоекологічної обстановки на забруднених територіях;
  • оцінено потенційну радіоекологічну небезпеку радіоактивних відходів, зосереджених у Чорнобильській зоні відчуження та запропоновано стратегічні рішення щодо мінімізації їх небезпеки;
  • визначено потенційно придатні райони і геологічні утворення для захоронення коротко існуючих РАВ у при поверхневих сховищах та довго існуючих РАВ у глибинних геологічних сховищах;
  • здійснено розробку Інтегрованої програми поводження з радіоактивними відходами на етапі припинення експлуатації ЧАЕС і перетворення об’єкту „Укриття” на екологічно безпечну систему;
  • розроблено комплексний метод оцінки та прогнозу радіоекологічної ситуації на забруднених внаслідок радіаційних аварій територіях за допомогою інтеграційних геохімічних показників;
  • здійснено науковий супровід робіт з забезпечення техногенно-екологічної безпеки при будівництві Ташлицької та Дністровської гідроакомулючих станцій;
  • створено електронні карти поширення сучасних геодинамічних екзогенних процесів у межах території України з встановленням ступеню їх геоекологічного ризику;
  • виконано дослідження впливу хвостосховищ відходів колишнього уранового виробництва в.
  м. Дніпродзержинську на радіоекологічний стан довкілля та здоров’я його мешканців ;
  • здійснюється науковий супровід робіт з видалення токсичних відходів гексахлорбензолу (1-го класу небезпеки) з полігону відходів в м. Калуш Івано-Франківської області.

Впровадження результатів досліджень:

 • Автоматизований комплекс оцінки внутрішнього опромінення людини "СКРИНЕР" (золота медаль на міжнародній виставці в Брюселі);
 • Автоматизована система дистанційного радіаційного контролю забруднених територій "АСПЕК";
 • Портативна g-спектрометрична робоча станція радіаційного контролю "ВЕКТОР" та відповідні методики проведення вимірювань, що використовувалися Міноборони України при миротворчих операціях в Косово (2001); в Міжнародних навчаннях інспекторів у рамках Договору про всебічну заборону ядерних випробувань на Семипалатинському полігоні (Казахстан, 2005) та в Чорнобильській зоні відчуження (Чорнобиль, 2007);
 • Метод одержання біомінеральних сорбентів, придатних для очищення вод та стоків від техногенного забруднення;
 • Комплексна програма поводження з РАВ;
 • Технічне завдання та створення комплексної системи моніторингу довкілля Південноукраїнського енергокомплексу;
 • Закон України "Про спеціальний Державний фонд поводження з радіоактивними відходами";
 • Постанова Кабінету Міністрів України "Про створення спеціального Державного фонду поводження з радіоактивними відходами";
 • Закон України "Про відходи";
 • Закон України "Про загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами";
 • Державна програма використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року;
 • Державний стандарт "Український класифікатор відходів" та "Методичні настанови" до нього;
 • Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів;
 • Результати екологічної експертизи аварії потягу з фосфором у Львівській області (2007).

Підготовка наукових кадрів

Спеціальності, за якими готують наукових співробітників.

Детальніше...