Марініч Ольга Василівна

Захист дисертації Марініч Ольги Василівни на тему: «Вплив геолого-геохімічних умов хвостосховищ уранопереробної промисловості на міграційну здатність радіонуклідів 226Ra, 210Pb та 210Po.» 21 січня 2016 р., 10:00 м. Київ-142, пр. Палладіна, 34а. На засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.192.01 відбудеться прилюдний захист дисертації Марініч Ольги Василівнина тему: «Вплив геолого-геохімічних умов хвостосховищ уранопереробної промисловості на міграційну здатність радіонуклідів 226Ra, 210Pb та 210Po.», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата геологічних наук зі спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека» Науковий керівник: доктор геолого-мінералогічних наук, професор Бондаренко Герман Миколайович, Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України», завідувач відділу геохімії техногенезу, м.Київ Офіційні опоненти: доктор геологічних наук, доцент Улицький Олег Андрійович, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України, директор Навчально-наукового інституту екологічної безпеки та управління, м.Київ кандидат геологічних наук Розко Алла Миколаївна, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАН України, старший науковий співробітник, м.Київ З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» за адресою: м. Київ, пр. Палладіна, 34а

Автореферат

[su_spoiler title="Автореферат"][/su_spoiler]

Дисертація

Відгук офіційного опонента Розко Алли Миколаївни

Відгук офіційного опонента Улицького Олега Андрійовича

Рішення щодо присудження наукового ступеня кандидата наук

Спеціалізовані вчені ради

Спеціалізовані вчені ради

 

Спеціалізована вчена рада Д 26.192.01

Наказ МОН України про створення:793

Дата початку повноважень:04.07.2014

Дата закінчення повноважень:04.07.2017

Контактний телефон: 4240270

Спеціальність: 21.06.01 «Екологічна безпека» (геологічні науки)

                            04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» (геологічні науки)

Голова ради: Лисиченко Георгій Віталійович

Заступник голови: Белєвцев Рудольф Якович

Вчений секретар: Яценко Віктор Германович

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2014 року № 793 у Державній установі «Інститут геохімії навколишнього середовища» Національної академії наук України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.192.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека» (геологічні науки) та 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» (геологічні науки) строком на три роки.

 

Паспорт спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека» (геологічні науки)

Паспорт спеціальності 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» (геологічні науки)

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

 

Інформація про здобувачів наукових ступенів:

2016 рік

 

Спеціалізована вчена рада Д 26.192.03

Наказ МОН України про створення: № 793

Дата початку повноважень:04.07.2014

Дата закінчення повноважень:04.07.2017

Контактний телефон: 424–1796

Спеціальність: 21.06.01 «Екологічна безпека» (технічні науки)

                            21.02.03 «Цивільний захист» (технічні науки)

Голова ради: чл.-кор. НАН України, д.т.н. Забулонов Юрій Леонідович

  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2014 року № 793 у Державній установі «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» була створена Спеціалізована вчена рада Д 26.192.03 для захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 21.02.03 «Цивільний захист» та 21.06.01 «Екологічна безпека».

Banner 2ccs