Лабораторія ізотопної геохімії

Зав. лабораторії
Деміхов Юрій Миколайович

Основні напрями досліджень:

  • Комплексні структурно-мінералогічні, хімічні та ізотопні дослідження руд, мінералів, порід,  біологічних зразків, техногенних об'єктів;
  • Вивчення процесів мінералоутворення та фізико-хімічних умов формування родовищ;
  • Розробка нових та модернізація існуючих методів дослідження ізотопів;
  • Моделювання геохімічних процесів.