Відділення мінеральної сировини та безпеки ядерної енергетики

Відділ спеціальної металогенії

Зав. відділу
Верховцев Валентин Геннадійович

Основні напрями досліджень:

 • Теоретична та прикладна металогенія чорних, благородних та рідкісних металів;
 • Палеогеодинамічний аналіз закономірностей розміщення та утворення корисних копалин;
 • Оцінка ресурсної бази мінеральної сировини в Україні.

Відділ проблем екологічної безпеки

Зав. відділу
Лисиченко Георгій Віталійович

Основні напрями досліджень:

 • Комплексна оцінка, геоекологічні ризики, моделювання та прогнозування змін геоекологічного стану довкілля під впливом техногенних навантажень;
 • Геоекоінформатика та геоекологічна експертиза;
 • Аналітичний, методичний та консалтинговий супровід робіт з питань попередження та супроводу надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків екологічних аварій;
 • Розробка, проектування та впровадження систем комплексного геоекологічного моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки.

Мінералого-петрографічна лабораторія

Зав. лабораторії
Яценко Віктор Германович

Основні проблеми і напрями роботи:

 • комплексне дослідження мінеральної сировини для ядерної енергетики України.

Лабораторія природоохоронних технологій та інноваційної діяльності

В.о. зав. лабораторії
Фесай Олександр Павлович

Основні проблеми і напрями роботи:

 • організація та проведення виставок та конференцій;
 • розробка методичних матеріалів;
 • видавнича діяльність.

Лабораторія ізотопної геохімії

Зав. лабораторії
Деміхов Юрій Миколайович

Основні напрями досліджень:

 • Комплексні структурно-мінералогічні, хімічні та ізотопні дослідження руд, мінералів, порід,  біологічних зразків, техногенних об'єктів;
 • Вивчення процесів мінералоутворення та фізико-хімічних умов формування родовищ;
 • Розробка нових та модернізація існуючих методів дослідження ізотопів;
 • Моделювання геохімічних процесів.