Наукові підрозділи

Відділ ядерної геохімії та космохімії

Зав. відділу
Шабалін Борис Григорович

Основні напрями досліджень:

 • Геохімічні основи формування ноосфери;
 • Радіоекологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, реабілітація забруднених територій та дезактивація техногенних об'єктів;
 • Дезактивація та переробка, зберігання і захоронення радіоактивних і небезпечних відходів в Україні;
 • Закономірності міграції радіоактивних елементів у навколишньому середовищі і моделювання геохімічних процесів;
 • Ізотопний метаболізм в екосистемах;
 • Радіовуглецеве датування.

Відділ геохімії техногенезу

Зав. відділу
Бондаренко Герман Миколайович

Основні напрями досліджень:

 • Вивчення структури, складу і обсягів матеріально-речовинних потоків в системі “літосфера – техносфера – літосфера” з позицій концепції індустріального метаболізму;
 • Розробка еколого-геохімічних засад вторинного ресурсокористування в Україні;
 • Проблеми поводження з небезпечними відходами, в тому числі з відходами військової діяльності;
 • Нормативно-законодавчі та технологічні засади поводження з відходами виробництва і споживання.

Відділ біогеохімії

Зав. відділу
Долін Віктор Володимирович

Основні напрями досліджень:

 • Геохімія флористичних та фауністичних комплексів;
 • Геохімія природних органічних сполук;
 • Геохімія органічних сполук техногенного походження та нафтопродуктів;
 • Геохімія природних та техногенних ізотопів;
 • Екологічна безпека техногенезу.

Відділ ядерно-фізичних технологій

Зав. відділу
Забулонов Юрій Леонідович

Основні напрями досліджень:

 • Теоретичне обґрунтування та розробка нових методологічних підходів і технічних засобів при вдосконалені аналітичних систем контролю матеріалів, що зазнають радіаційного впливу;
 • Вдосконалення технологій та технічних засобів радіаційного моніторингу об’єктів та процесів ЯПЦ;
 • Розробка нових методів та технічних засобів експресного контролю стану навколишнього середовища;
 • Розробка, проектування та впровадження систем комплексного моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки.

Відділ термодинаміки геосфер

Зав. відділу
Белєвцев Рудольф Якович

Основні напрями досліджень:

 • Термодинаміка і кінетика геохімічних процесів у поверхневих геосферах — земній корі, атмосфері, гідросфері, біосфері під впливом природничих та техногенних чинників;
 • Тепло- та масообмін у навколишньому середовищі та можливі зміни клімату й екологічної безпеки;
 • Геохімічні чинники безпечного захоронення радіоактивних та токсичних відходів у геологічних формаціях;
 • Прогнозна оцінка мінеральної сировини на основі геохімічних та структурно-петрологічних крітеріїв.

Лабораторія комплексних геохімічних дослідженнь

Завідувач лабораторії

Герцюк Модест Миколайович

 

Відділ спеціальної металогенії

Зав. відділу
Верховцев Валентин Геннадійович

Основні напрями досліджень:

 • Теоретична та прикладна металогенія чорних, благородних та рідкісних металів;
 • Палеогеодинамічний аналіз закономірностей розміщення та утворення корисних копалин;
 • Оцінка ресурсної бази мінеральної сировини в Україні.

Відділ проблем екологічної безпеки

Зав. відділу
Лисиченко Георгій Віталійович

Основні напрями досліджень:

 • Комплексна оцінка, геоекологічні ризики, моделювання та прогнозування змін геоекологічного стану довкілля під впливом техногенних навантажень;
 • Геоекоінформатика та геоекологічна експертиза;
 • Аналітичний, методичний та консалтинговий супровід робіт з питань попередження та супроводу надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків екологічних аварій;
 • Розробка, проектування та впровадження систем комплексного геоекологічного моніторингу об’єктів підвищеної небезпеки.

Мінералого-петрографічна лабораторія

Зав. лабораторії
Яценко Віктор Германович

Основні проблеми і напрями роботи:

 • комплексне дослідження мінеральної сировини для ядерної енергетики України.

Лабораторія природоохоронних технологій та інноваційної діяльності

В.о. зав. лабораторії
Фесай Олександр Павлович

Основні проблеми і напрями роботи:

 • організація та проведення виставок та конференцій;
 • розробка методичних матеріалів;
 • видавнича діяльність.

Лабораторія ізотопної геохімії

Зав. лабораторії
Деміхов Юрій Миколайович

Основні напрями досліджень:

 • Комплексні структурно-мінералогічні, хімічні та ізотопні дослідження руд, мінералів, порід,  біологічних зразків, техногенних об'єктів;
 • Вивчення процесів мінералоутворення та фізико-хімічних умов формування родовищ;
 • Розробка нових та модернізація існуючих методів дослідження ізотопів;
 • Моделювання геохімічних процесів.