КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО ДОКТОРАНТУРИ 2015

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища

Національної академії наук України»

 

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ

ДО ДОКТОРАНТУРИ

за спеціальностями:

21.06.01–екологічна безпека (технічні науки, геологічні науки) – на умовах контракту;                                 

21.02.03 – цивільний захист (технічні науки) – на умовах контракту;

04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин (геологічні науки) – на умовах контракту.

 

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора ДУ «ІГНC НАН України» такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список   опублікованих   наукових   праць   і   винаходів. Розгорнутий план дисертаційної роботи наукового ступеня доктора наук;

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-о;

5) копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (особи, які здобули відповідний диплом за кордоном, - копію нострифікованого диплома);

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи подавати ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

 

Термін подачі документів: з 01.09.2015р. до 10.09.2015 р.