КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ 2015

Державна установа «Інститут геохімії навколишнього середовища

Національної академії наук України»

 

КОНКУРСНИЙ ПРИЙОМ

 ДО АСПІРАНТУРИ

 за спеціальностями:

21.06.01–екологічна безпека(технічні науки, геологічні науки)на умовах контракту;                                 

21.02.03 – цивільний захист (технічні науки) – за рахунок коштів Державного бюджету України та на умовах контракту;

04.00.11 - геологія металевих і неметалевих корисних копалин (геологічні науки) – на умовах контракту

 

Вступники до аспірантури подають на ім'я директора ДУ «ІГНC НАН України» такі документи:

1) заяву;

2) особовий листок з обліку кадрів;

3) список   опублікованих   наукових   праць   і   винаходів. Аспіранти,  які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають  наукові  доповіді  (реферати)  з  обраної  ними  наукової спеціальності;

4) медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-о;

5) копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням  одержаної  кваліфікації  спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, - копію нострифікованого диплома);

6) посвідчення  про  складання  кандидатських   іспитів   (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи подавати ученому секретарю Державної установи «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України».

 

Термін подачі документів: з 01.09.2015р. до 10.09.2015 р.