Підготовка наукових кадрів

В ДУ "ІГНС НАН України" функціонують спеціалізовані вчені ради з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата геологічних наук:

  • рада СРД 26.192.01 за спеціальністю 21.06.01 "Екологічна безпека" (геологічні та технічні науки);
  • рада СРД 26.192.02 за спеціальностями 04.00.11 "Геологія металевих і неметалевих корисних копалин" та 04.00.19 "Економічна геологія" (геологічні науки).

ДУ "ІГНС НАН України" щорічно здійснює набір до докторантури та аспірантури за спеціальностями:

  • 21.06.01 — "Екологічна безпека" (геологічні та технічні науки);
  • 04.00.11 — "Геологія металевих і неметалевих корисних копалин";
  • 04.00.19 — "Економічна геологія";
  • 04.00.20 — "Мінералогія, кристалографія";
  • 21.02.03 — "Цивільна оборона" (технічні науки).