Відділ термодинаміки геосфер

Зав. відділу
Белєвцев Рудольф Якович

Основні напрями досліджень:

  • Термодинаміка і кінетика геохімічних процесів у поверхневих геосферах — земній корі, атмосфері, гідросфері, біосфері під впливом природничих та техногенних чинників;
  • Тепло- та масообмін у навколишньому середовищі та можливі зміни клімату й екологічної безпеки;
  • Геохімічні чинники безпечного захоронення радіоактивних та токсичних відходів у геологічних формаціях;
  • Прогнозна оцінка мінеральної сировини на основі геохімічних та структурно-петрологічних крітеріїв.