Відділ геохімії техногенезу

Зав. відділу
Бондаренко Герман Миколайович

Основні напрями досліджень:

  • Вивчення структури, складу і обсягів матеріально-речовинних потоків в системі “літосфера – техносфера – літосфера” з позицій концепції індустріального метаболізму;
  • Розробка еколого-геохімічних засад вторинного ресурсокористування в Україні;
  • Проблеми поводження з небезпечними відходами, в тому числі з відходами військової діяльності;
  • Нормативно-законодавчі та технологічні засади поводження з відходами виробництва і споживання.