Відділ ядерної геохімії та космохімії

Зав. відділу
Шабалін Борис Григорович

Основні напрями досліджень:

  • Геохімічні основи формування ноосфери;
  • Радіоекологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, реабілітація забруднених територій та дезактивація техногенних об'єктів;
  • Дезактивація та переробка, зберігання і захоронення радіоактивних і небезпечних відходів в Україні;
  • Закономірності міграції радіоактивних елементів у навколишньому середовищі і моделювання геохімічних процесів;
  • Ізотопний метаболізм в екосистемах;
  • Радіовуглецеве датування.