Спеціалізовані вчені ради

  • Друк

Спеціалізовані вчені ради

 

Спеціалізована вчена рада Д 26.192.01

Наказ МОН України про створення:793

Дата початку повноважень:04.07.2014

Дата закінчення повноважень:04.07.2017

Контактний телефон: 4240270

Спеціальність: 21.06.01 «Екологічна безпека» (геологічні науки)

                            04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» (геологічні науки)

Голова ради: Лисиченко Георгій Віталійович

Заступник голови: Белєвцев Рудольф Якович

Вчений секретар: Яценко Віктор Германович

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2014 року № 793 у Державній установі «Інститут геохімії навколишнього середовища» Національної академії наук України функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.192.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) геологічних наук за спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека» (геологічні науки) та 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» (геологічні науки) строком на три роки.

 

Паспорт спеціальності 21.06.01 «Екологічна безпека» (геологічні науки)

Паспорт спеціальності 04.00.11 «Геологія металевих і неметалевих корисних копалин» (геологічні науки)

 

Склад спеціалізованої вченої ради

 

 

Інформація про здобувачів наукових ступенів:

2016 рік

 

Спеціалізована вчена рада Д 26.192.03

Наказ МОН України про створення: № 793

Дата початку повноважень:04.07.2014

Дата закінчення повноважень:04.07.2017

Контактний телефон: 424–1796

Спеціальність: 21.06.01 «Екологічна безпека» (технічні науки)

                            21.02.03 «Цивільний захист» (технічні науки)

Голова ради: чл.-кор. НАН України, д.т.н. Забулонов Юрій Леонідович

  

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 4 липня 2014 року № 793 у Державній установі «Інститут геохімії навколишнього середовища Національної академії наук України» була створена Спеціалізована вчена рада Д 26.192.03 для захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями: 21.02.03 «Цивільний захист» та 21.06.01 «Екологічна безпека».